Privacy Policy

 

Privacyverklaring

1 Voorwoord

Bij bouwdatabase.be wordt persoonlijke gegevensbescherming voorop geplaatst. In dit deze privacyverklaring zal u onze strikte huisregels hieromtrent terugvinden en hoe we dit momenteel implementeren. U hebt steeds volledige controle over hoe uw gegevens kunnen worden gebruikt.

Hiervoor houden wij rekening met de recentste regelgeving “Algemene Verordening Gegevensbescherming” van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”) evenals de “Privacywet” van 8 december 1992 en de “Wet Elektronische Communicatie” van 13 juni 2005.

Bouwdatabase.be kan op elk ogenblik dit privacybeleid wijzigen. Door het gebruik maken van het platform stemt u met de laatste versie in. Op elke webpagina vindt u onderaan de link naar dit document terug.

Bij vragen of onduidelijkheden kan u contact opnemen.

Contactgegevens:

Bouwdatabase.be – vennootschap in oprichting – Contact:

 

2 Gegevens

2.1 Algemeen

Het domein bouwdatabase.be is voorzien van een geldig SSL-certificaat. Dit kan u zien aan het voorvoegsel https:// en niet http://. Dit wil zeggen dat elke informatie die u zou versturen via een formulier altijd versleuteld wordt voordat het wordt verzonden. Dit herkent u tevens aan het logo van een gesloten hangslot in de meeste browsers.

 

2.2 Gegevens die u met ons deelt

2.2.1 Bij het aanmaken en gebruiken van een account

Bij het aanmaken van een account wordt om persoonlijke gegevens gevraagd zoals uw gebruikersnaam, naam, paswoord en email adres. Naargelang het account-type waar betalende diensten van toepassing kunnen zijn, wordt tevens gevraagd om de juiste facturatie-gegevens in te vullen. Op vrijwillige basis kan u uw functie invullen en/of een afbeelding toevoegen.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de werking van uw account en worden intern verwerkt. Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor derden zonder dat u hiervoor kiest door gebruik maken van functies in het platform zoals hieronder. Enkel de administrator van Bouwdatabase.be kan uw gegevens inkijken indien nodig zou zijn om de werking van het platform of uw account na te kijken.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de autoriteiten indien u zich schuldig maakt aan privacy-schendingen of copyright-schendingen zoals opgenomen in de algemene voorwaarden.

Uw gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan de werking van uw account en de functies beschikbaar op het platform zoals hieronder. U zal niet automatisch ingeschreven worden in de nieuwsbrief. Het is wel mogelijk dat wij u, als account-houder, per email informeren over belangrijke systeem-updates.

 

2.2.2 Uw persoonlijk contactformulier

Bij registratie krijgt u de optie om een persoonlijk contactformulier te activeren. Hiermee kan u door andere gebruikers rechtstreeks gecontacteerd worden zonder dat uw email-adres zichtbaar is. Berichten verstuurd via dit formulier worden niet bewaard in de database en worden enkel  rechtstreeks per email doorgestuurd. Wij hebben met andere woorden nooit zicht op de inhoud van verstuurde berichten naar persoonlijke accounts. Wanneer u misbruik opmerkt contacteer ons via support.

Naast uw persoonlijke contactformulier worden uw naam (of indien afwezig: gebruikersnaam), uw functie en foto weergegeven. Indien u beheerder bent van een bedrijf wordt dit bedrijf tevens weergegeven bij het persoonlijke contactformulier. Als u uw persoonlijk contactformulier niet activeert, blijven alle gegevens onzichtbaar. U kan dit steeds aanpassen in uw accountinstellingen.

 

2.2.3 Nieuwsbrief

Bij het aanmaken van een account kan u zich optioneel registreren voor een nieuwsbrief. Dit kan ten allen tijde uitgeschakeld worden in uw account of onderaan elke pagina. Het is ook mogelijk om u in of uit te schrijven zonder account. Email-adressen voor nieuwsbrieven worden nooit gedeeld met derden noch gebruikers van het platform.

 

2.2.4 Team

Wanneer u uzelf toevoegt als teammember van een bedrijf, worden uw naam (of bij afwezigheid gebruikersnaam), functie, en foto publiek weergegeven op de bedrijfspagina waarvoor u registreerde. Een link naar uw persoonlijke contactformulier, indien actief, wordt hierbij voorzien. De beheerder van het bedrijf waarvoor u registreerde moet u eerst valideren voordat uw gegevens publiek zichtbaar worden. Deze beheerder kan op dat ogenblik uw naam, functie en foto inkijken. Wanneer u niet registreert als teammember van een bedrijf blijven uw gegevens onzichtbaar. U kan een teamregistratie ten allen tijde uitschakelen.

 

2.2.5 Het voorinvullen van formulieren

Als u bent ingelogd met een persoonlijk account worden enkele velden op formulieren voor u automatisch ingevuld. Deze gegevens zijn optioneel en voordat u een aanvraag zou versturen kan u de gegevens steeds aanpassen, bijvoorbeeld indien u een alternatief email-adres wenst te gebruiken.

 

2.2.6 Formulieren

Sommige formulieren, naargelang de situatie, kunnen per email worden doorgestuurd naar de gewenste ontvanger, dit gebeurd dan via een email server met SSH versleuteling. IP-adressen worden samen met uw bericht bewaard in de database om misbruik te voorkomen.

Als u in het bezit bent van een geregistreerd account en tevens bent ingelogd, vullen wij enkele velden automatisch voor u in met door u eerder verstrekte gegevens, dit is enkel voor uw gebruiksgemak en dus facultatief. Vóórdat u het formulier afrondt, kan u de automatisch ingevulde gegevens steeds aanpassen (bijvoorbeeld als u een alternatief emailadres wenst te gebruiken).

 

2.2.6.1 Invullen formulier op een bedrijfspagina, productpagina, projectpagina of vacature

Bij deze formulieren wordt er gevraagd naar uw naam, uw email adres en uw functie. Naargelang de situatie kan er ook een persoonlijk bericht of onderwerp worden toegevoegd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het mogelijk te maken u gepast terug te contacteren, zodat uw aanvraag kan worden beantwoord.

De ingevulde gegevens worden verzonden naar de gebruiker die de pagina beheert. M.a.w. op een projectpagina zullen uw bericht en persoonsgegevens verstuurd worden naar de gebruiker die dit project geplaatst heeft, bijvoorbeeld een architectenbureau. Op een productpagina kan dit bijvoorbeeld de productvertegenwoordiger en/of productbeheerder zijn, naargelang de instellingen van de beheerder.

Deze berichten worden per email bezorgd aan de door u gekozen partij, en worden opgeslagen in de database waardoor de beheerder van de pagina zijn berichten kan opvolgen. Wanneer op termijn de pagina waarnaar u de aanvraag verstuurde wordt verwijderd, zullen uw berichten kort daaropvolgend mee worden gewist uit de database. Op dat ogenblik blijft er geen spoor meer over.

De door u verzonden gegevens worden op geen enkel andere manier gebruikt noch gedeeld met andere partijen dan hierboven beschreven, noch verwerkt voor marketing of andere doeleinden.

 

2.2.6.2 Bij het downloaden van een brochure of CAD-file op een productpagina

Bij het downloaden van een brochure of CAD-file worden uw naam, email adres, en functie bezorgd aan de beheerder van het product, op dezelfde manier als in 2.2.6 via een invulformulier waarvan u zelf de inhoud kan invullen of aanpassen.

Deze berichten worden per email bezorgd aan de door u gekozen partij, en worden opgeslagen in de database waardoor de beheerder van de pagina zijn downloads kan opvolgen. Wanneer op termijn de pagina waarnaar u de aanvraag verstuurde wordt verwijderd, zullen uw berichten kort daaropvolgend mee worden gewist uit de database. Op dat ogenblik blijft er geen spoor meer over.

De door u verzonden gegevens worden op geen enkel andere manier gebruikt noch gedeeld met andere partijen dan hierboven beschreven, noch verwerkt voor marketing of andere doeleinden.

 

2.2.6.3 Invullen algemeen contact en/of support formulier

Alle gegevens ingevuld in dit formulier, waaronder uw naam en email-adres, worden gebruikt om u gepast terug te contacteren. Uw gegevens worden intern verstuurd naar de administrator of een moderator van het platform. Op geen enkele manier worden de gegevens gedeeld met andere partijen, noch verwerkt voor marketing of andere doeleinden. Berichten worden opgeslagen in de database en worden na behandeling op regelmatige tijdstippen gewist uit de database .

 

2.2.6.4 Invullen van een formulier voor het uitnodigen van een nieuwe gebruiker

Het is mogelijk om andere gebruikers of bedrijven uit te nodigen om zich te registreren op het platform. Hiervoor wordt verzocht uw email en naam in te vullen, evenals de email en naam van de uitgenodigde, samen met een persoonlijk bericht. Deze gegevens zijn noodzakelijk om beide partijen gepast te contacteren. Dit formulier verstuurd automatisch een email naar u evenals de uitgenodigde. Uw gegevens worden tevens doorgestuurd naar de uitgenodigde.

Op geen enkele  manier worden de gegevens gedeeld met andere partijen, noch verwerkt voor marketing of andere doeleinden. Uw bericht wordt op termijn volledig gewist uit de database.

Wanneer u een uitnodiging verstuurde naar een partij die zich uiteindelijk registreerde met een betalende account, is het mogelijk dat wij u een persoonlijk cadeautje versturen in de vorm van, bijvoorbeeld, een gratis promotie voor uw content. Dit gebeurd op volledig willekeurige basis, hiervoor kunnen wij u persoonlijk contacteren.

 

2.2.7 Bij het gebruik maken van functies wanneer u ingelogd bent

2.2.7.1 Een bedrijf volgen

Het is mogelijk om de nieuwste content van uw voorkeursbedrijven te volgen in uw persoonlijke account. Hiervoor wordt een link gelegd tussen uw account en het bedrijf. Uw persoonlijke gegevens worden hiervoor niet gebruikt. Het betreffende bedrijf kan enkel een telling zien met hoeveelheid volgende gebruikers, dus uw actie wordt gebruikt voor statistische doeleinden.

 

2.2.7.2 Een favoriet toevoegen

Het is mogelijk om content aan uw persoonlijke bibliotheek toe te voegen. Hiervoor wordt een link gelegd tussen uw account en de content. Uw persoonlijke gegevens worden hiervoor niet gebruikt. De eigenaar van de content kan enkel zien hoe vaak een content werd aan favorieten toegevoegd. Uw actie wordt dus gebruikt voor statistische doeleinden.

 

2.2.7.3 Uzelf toevoegen als teammember

Verwijzing naar 2.2.4. Wanneer u uzelf toevoegt als teammember van een bedrijf, worden volgende gegevens gedeeld met dit bedrijf: naam of gebruikersnaam, functie, foto. Tevens worden deze gegevens publiek weergegeven op de bedrijfspagina na goedkeuring door het betreffende bedrijf.

 

2.2.7.4 Als aannemer registreren als installateur van een product

Wanneer u een aannemers-account aanmaakt is het mogelijk om u te registreren als installateur van producten. Bij elke registratie worden uw bedrijfsgegevens met de producteigenaar gedeeld en publiek zichtbaar gemaakt. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt.

 

2.2.8 Bij het plaatsen van content

Bij het plaatsen van content worden alle ingevulde velden publiek weergegeven, tenzij specifiek anders vermeld op het invulformulier.

U bent als content-plaatser zelf verantwoordelijk om geen inbreuk te doen op de privacy van personen bij de content die u plaatst, bijvoorbeeld door het delen van een projectadres of locatie. Het delen van de locatie van een particulier project wordt niet toegestaan tenzij expliciet akkoord van de eigenaar. Bij het plaatsen van deze content neemt u hiervoor alle verantwoordelijkheid op zich en dient u dit akkoord geschreven in uw bezit te hebben. Wij zullen dit steekproefsgewijs controleren.

Indien wij hierover een klacht ontvangen zullen wij u hierover aanspreken, de content onmiddellijk offline halen en indien nodig blijkt of er meerdere inbreken zijn uw gegevens aan de autoriteit gegevensbescherming doorgeven. 

 

2.3 Gegevens die wij verzamelen

Bouwdatabase.be registreert automatisch individuele paginabezoeken die kunnen verwerkt worden voor een intern statistisch overzicht. IP-adressen worden hierbij opgeslagen om misbruik te voorkomen.

 

2.3.1 Door Google Analytics

Versleutelde, anonieme gegevens worden gedeeld met Google Analytics om een beeld te vormen van het gebruik van het platform en het verwerken van algemene statistieken.

 

3 Cookies

3.1 Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser, en dus uw persoonlijke apparaat, worden bewaard. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw persoonlijke instellingen te bewaren en zo uw gebruikerservaring te verbeteren. 

Bij uw eerste bezoek aan bouwdatabase.be wordt gevraagd om een actieve opt-in om cookies toe te laten. Enkele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van het platform, andere zijn verbonden met externe services zoals bijvoorbeeld Google Analytics of sociale media.

Huidig is het nog niet mogelijk om cookies apart uit te zetten. Dit wordt in een toekomstige update mogelijk gemaakt. Na 100 dagen of een wijziging vragen wij opnieuw uw akkoord. U kan cookies steeds zelf verwijderen en/of uitschakelen via uw browserinstellingen. In dat geval zullen niet alle functies van het platform werken.

 

3.2 Welke cookies

Momenteel zijn er enkele te onderscheiden categorieën van cookies aanwezig op Bouwdatabase.be.

Cookies voor bouwdatabase zelf: Essentiële cookies om de werking van dit platform toe te laten, bijvoorbeeld voor een ingelogde sessie. De meeste van dit type worden automatisch verwijderd na elke sessie, maar niet allemaal.

Google-analytics: Cookies voor het analyseren van het gebruik van deze website. Persoonlijke data zoals IP-adressen worden geanonimiseerd. Lees http://www.google.com/policies/privacy/

Mapbox.com: Het is mogelijk om via de kaart te zoeken naar bedrijven of projecten. Mapbox kan hierdoor extern tracking cookies laden in uw browser. Lees https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Twitter.com: Er is een twitter-blok aanwezig onderaan de site waar aankondigingen kunnen gebeuren. Twitter kan hierdoor extern tracking cookies laden in uw browser. Lees https://twitter.com/en/privacy

Youtube.com: In pagina's kunnen Youtube filmpjes worden geplaatst. Youtube kan hierdoor extern tracking cookies laden in uw browser. Lees http://www.google.com/policies/privacy/

 

3.3 Lokale opslag

Om de werking van het platform mogelijk te maken is het mogelijk dat er lokaal opslag en sessie opslag gebeurd op uw apparaat.

 

4 Opslag

4.1 Opslag van uw gegevens

Uw actieve gegevens evenals de dagelijkse backups worden veilig opgeslagen op ISO 27001 gecertificeerde servers, een vereiste om te voldoen aan GDPR regelgeving.

Servers die de data bewaren en beveiligen staan over het algemeen in Europa maar ook in de Verenigde Staten, deze zijn compliant met het Privacy Shield Framework, ontworpen door de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Handel met als doel zowel Amerikaanse als Europese bedrijven een mechanisme te bieden om te voldoen aan de EU-vereisten inzake gegevensbescherming bij het overdragen van persoonlijke gegevens van de Europese Unie naar de VS.

Administrators en eventuele medewerkers van Bouwdatabase.be hebben zicht op uw persoonsgegevens, er wordt op toegezien dat uw privacy ten allen tijde beschermd wordt.

5 Uw rechten

5.1 Recht op toegang en aanpassingen

U kan al uw persoonlijke en/of niet persoonlijke gegevens inkijken en aanpassen in uw persoonlijke account. In het geval van een reeds gepubliceerd artikel dient u een verzoek in via support.

 

5.2 Recht op vergeten

De door u ingegeven gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard totdat u een verzoek indient om uw account te verwijderen inclusief alle content. Dit kan eenvoudig via uw account dashboard. Wij zorgen er dan voor dat al uw content evenals eventuele nog bewaarde berichten via formulieren verwijderd worden.

Data opgeslagen in backups van het hele systeem worden na 30 dagen verwijderd.

Indien u een gebruiker bent zonder account, maar u hebt reeds formulieren ingevuld die mogelijk in de database werden opgeslagen, dan kan u op verzoek vragen om al uw gegevens te wissen via het algemene supportformulier. Het is mogelijk dat wij u dan bijkomend contacteren voor meer informatie.

 

5.3 Recht van beperking

U hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.4 Recht van bezwaar

U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

5.5 Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U beschikt over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld.