Bouwmaterialen » Omgevingswerken » Buitenverhardingen

EASYPATH®

Geprefabriceerde fietspadelementen uit hoogwaardig beton met gegarandeerde vormvastheid.
product Added: 20 April 2023, 21:46
Product Omschrijving

Geprefabriceerde fietspadelementen uit hoogwaardig beton met gegarandeerde vormvastheid. De elementen zijn monolithisch vervaardigd uit zelfverdichtend beton met een betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1: C55/67 (omgevingsklasse: EE4, EA3; milieuklasse: XA3, XC4, XF4). De kwalitatieve opvolging van het fabricatieproces wordt aangetoond met een KOMO certificaat (BRL 2813). De maximale aslast bedraagt 100 kN (dikte 14cm) of 150 kN (dikte 20 cm).

Easypath® wordt voorzien van een toplaag met een oppervlakteruwheid die tegelijk zorgt voor comfortabel fietsen met lage rolweerstand en voor een verhoogde veiligheid bij vriesweer (ongepolijste weerstand = 75 volgens NBN EN 1339) zonder dat er spoorvorming optreedt. De elementen zijn niet voorzien van voorzieningen en of openingen voor manipulatie. De handeling gebeurt met gekeurd aanslagmateriaal dat gebruikt maakt van de vacuümtechnologie.

De elementen worden om de 2m, in lengterichting, met elkaar verbonden door middel van een  flexibel koppelsysteem waardoor de verbinding tussen de verschillende delen wordt verzekerd en het fietscomfort gegarandeerd blijft, zonder dat er in de tijd hoogteverschillen tussen de verschillende elementen ontstaan. Bovendien wordt hierdoor wortelingroei vermeden.

Een elastische kit, die gelijkmatig wordt aangebracht in de voegen, voorkomt dat er onkruid kan groeien.

De elementen worden voorzien van een voegafdichting systeem met behulp van een elastische kit.

Voor werken aan onderliggende nutleidingen kunnen de elementen zonder beschadiging en zonder hak- of breekwerk wegenomen worden en nadien, na de interventie, in originele staat teruggeplaatst worden.

Easypath® is onmiddellijk de dag na plaatsing in gebruik te nemen, waardoor de hinder voor de omwonenden wordt beperkt. Bovendien is de plaatsing onafhankelijk van de klimatologische omstandigheden.

Easypath® wordt op maat ingetekend via een gedetailleerd legplan zodat het makkelijk ingezet kan worden om bestaande fietspaden te vervangen. Het is verkrijgbaar in verschillende kleuren en standaardbreedtes van 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5 en 4 m. Andere maten tussen de minimale en maximale maat zijn optioneel verkrijgbaar.

 

OPTIONELE UITBREIDINGEN

 

Climatepath®

Het afstromend hemelwater van het fietspad, maar evenzeer van de langslopende weg wordt verzameld via de instroomopeningen, gebufferd, gefilterd, geïnfiltreerd en/of vertraagd afgevoerd (max. aangesloten opp. = 12,5m²/m). Hierbij wordt rekening gehouden met een hemelwaterbui die volgens de Code Van Goede Praktijk eens om de 20 jaar voorkomt.

Het Climatepath® bestaat uit afzonderlijke elementen, die zijn vervaardigd uit de hoogwaardige zelfverdichtend beton met een ontwerplevensduur van 60 jaar. De kwalitatieve opvolging van het fabricatieproces wordt aangetoond met een KOMO certificaat (BRL 2813). De maximale aslast bedraagt 150 kN.

De verschillende elementen kunnen met een schroefboutsysteem aan elkaar gekoppeld worden.

Het Climatepath® combineert 5 functies in 1 oplossing: fietspad, buffering, filtering, infiltratie, debietremming.

Bufferingde hemelwaterbuffer bedraagt minstens 1.100 L/m

Infiltratiede waterdoorlatendheid van de infiltratievoorziening is groter dan 1·10-4 m/s  (volgens PTV 122/126), dit is vergelijkbaar met de infiltratiecapaciteit van grof zand.

Infiltratieoppervlak: het infiltratieoppervlak bedraagt minstens 0,85 m²/m, voor de bepaling van het infiltratieoppervlak wordt enkel rekening gehouden met de wanden van de infiltratievoorziening gezien het horizontaal oppervlak kan dichtslaan door neerslaande deeltjes. Door het unieke concept van de infiltratievoorziening blijft de invloedzone in de breedte beperkt.

De infiltratievoorziening kan optioneel voorzien worden van een filter die koolwaterstoffen of andere zwevende deeltjes verwijderd. Dit geïntegreerde filterelement is bereikbaar aan de binnenzijde van de buffer en kan daardoor geïnspecteerd, gereinigd en geregenereerd worden.

Debietremming (vertraagd afvoeren): oplossing op basis van waterdoorlaatbaar beton:

  • Die zelfs bij zeer kleine debieten (tot max. 1 L/s) een goede werking blijft garanderen
  • Geen mechanische onderdelen waardoor de faalkans wordt vermeden
  • Kans op verstopping reduceert drastisch
  • Bovendien vertoont deze technologie geen doorslag bij hogere drukken en beschikt ze over een lineaire uitstroom in functie van de aanwezige waterhoogte.

 De boordelementen zijn geïntegreerd en aangepast aan de minimum hoogte van de wagens, waardoor het Climatepath® gemakkelijk kan gekruist worden door wagens die hun parking verlaten of inrijden./

 

Thermopath®

Dit Fietspadensysteem wordt tijdens het fabricatieproces voorzien van een geïntegreerd verwarmingssysteem met ingegoten leidingen. Door deze leidingen vervolgens aan te sluiten op een warmtebron, bijvoorbeeld aardwarmte, rioolwarmte of restwarmte, met behulp van een warmtewisselaar wordt het fietspad direct en gelijkmatig verwarmd. Het systeem is volledig modulair, zodat de verwarmingsleidingen van twee aanliggende betonelementen onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

De energie efficiënte aansturing van de verwarming geschiedt automatisch op basis van in het fietspad aangebrachte sensoren, waardoor het fietspad altijd (tijdig) ijs- en sneeuwvrij is zonder het gebruik van strooizout.

 

Solarpath®

Easypath® prefab betonnen fietspad-elementen kunnen voorzien worden van een toplaag met zonnecollectoren. De energie die het fietspad opwekt, zal worden gebruikt om het fietspad zelf, omliggende gebouwen, woningen, openbare ruimten, straatverlichting of signalisatie van stroom te voorzien. De toplaag met zonnecollectoren is zo behandeld dat ze ook onder natte omstandigheden voldoende grip biedt aan fietsers en of wandelaars.

 

Reflexpath®

Het ReflexPath® is een fietspad waarbij het totale rijoppervlak reflecterend is. Hierdoor blijft het fietspad duidelijk zichtbaar ten op zichte van de bermen en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid van de fietser. Het ReflexPath® levert een uitstekende contrastwaarde van K > 0,35. Door toevoeging van lichte tot witte toeslagmaterialen wordt het zicht verbeterd als de reflectiegraad toeneemt. Bovendien zorgt de toplaag voor een hoge stroefheid en een lagere temperatuur van het wegdek bij hoogzomerse omstandigheden.

Request Product info

Uw ingevulde gegevens worden doorgestuurd naar de beheerder van dit product. Zie ook onze privacy policy.

Meer producten van dit bedrijf:

GELUIDSABSORBERENDE WANDEN KHUFU

De geluidsabsorberende wanden van het type Khufu kunnen toegepast worden naast verkeerswegen, spoorwegen en industriële sites.